تاریخچه خانه هوشمند

تاریخچه خانه هوشمند

تکنولوژی خانه هوشمند برای صاحبان خانه امنیت، آسایش، بهره‌وری انرژی و راحتی را فراهم کرده است. اما ایده خانه هوشمند جدید نیست. در این پست، تاریخچه خانه هوشمند آورده ش ... ادامه مطلب